NOVA RİSK YÖNETİMİ'NİN YENİ PLATFORMUNA HOŞ GELDİNİZ.

NOVA Risk Yönetimi; gerekli donanım ve personele sahip olarak, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 1806 belge numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

Neden Biz?

NOVA Risk Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği olarak yaptığımız işin özünde “insan” olmanın verdiği sorumluluğu ve ciddiyeti bilerek çalışıyoruz. “Kazanın büyüklüğü, ihmalin küçüklüğü ile başlar” ilkesinden yola çıkarak bakış açımızdan ödün vermeksizin doğru bilgi, doğru iş ve etik çalışma prensiplerini kendimize ilke edindik. İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm faaliyetlerde; alanında öncü, sektöründe yeri ve iddiası olan, deneyimi, işine saygısı, ciddiyeti ve içtenliği ile fark yaratan insanlar tarafından çözüm ortağı olarak tercih edilmek ve sizlerle daha iyiye ulaşmak en büyük amacımız.

Hizmet Anlayışı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara ulaşması için; bilimsel, erişilebilir, sürdürülebilir, denetlenebilir ve ölçülebilir hizmet veren lider kurum olmayı hedefleyen NOVA Risk Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği; hizmet verdiği firmalarının beklentilerini; ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerdeki uygulamaları irdeleyerek mükemmel çözümler sağlayıp, iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimize edecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaktadır.

Yeni Nesil OSGB olarak,

"İŞTE NOVA İS GÜVENLİĞİ" dedirtecek "İşte Nova" ile farkımızı hissedeceksiniz. Yeni Nesil Osgb ve öncü olmak kararlılığıyla yola çıkan NOVA Risk Yönetimi
  • OSGB HİSİP projesiyle Bakanlığın pilot proje çalışmasında gönüllü olarak yer almaktadır. 30 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihleri arasında 3 Bakanlık yetkilisini işyerimizde konuk ederek OSGB'lerin İSG hizmetlerini masaya yatırdık. Yetkililerle birlikte 3 ayrı işyerimizi ziyaret ederek verilen hizmetin nasıl iyileştirilebileceğini konuştuk.
  • Yeni bir platform olarak https://istenovaisguvenligi.com/ ' u hayata geçiren NOVA RİSK YÖNETİMİ öncülüğünü ve hizmette sınır tanımazlığını müşterilerine (Kayıtlı kullanıcılar lütfen, bu linki takip edin.) hissettirmeye devam edecektir.
Topic revision: r8 - 30 May 2017, SinanGÜL
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding İşte Nova? Send feedback